Temeljne odredbe i definicije

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za platformu „Grabahome“ (u daljnjem tekstu: Platforma) sa svim poddomenama i web stranicama.

Platforma je u vlasništvu Mrlea, obrt za posredovanje u prometu nekretnina, vl. Mario Mrkša

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge platforme, što podrazumijeva neregistrirane i registrirane korisnike.

Iznajmljivač je registrirani korisnik koji svoju nekretninu oglašava na za svrhu smještaja.

Podstanar je registrirani korisnik koji putem platforme stupa u izravni (pravno obvezujući) kontakt sa iznajmljivačem.

Treća osoba je osoba koja nije registrirani korisnik, ali je pristupila platformi u bilo koju svrhu.

 

Opis usluge

Temeljni cilj i svrha ove platforme je povezivanje iznajmljivača i podstanara radi pronalaženja najoptimalnijih rješenja smještaja. Platforma omogućuje poslovanje orijentirano primarno po modelu C2C (client to client) čime je omogućena direktna komunikacija i izravni pravno obvezujući odnos između registriranih korisnika, a kroz omogućavanje hotelskog, hostelskog te agencijskog smještaja korisnicima je također omogućeno i zasnivanje korisničkog odnosa s takvim smještajnim subjektima (B2B i B2C). Uloga platforme u takvom obliku poslovanja je usmjerena na oglašavanje i promoviranje smještaja te omogućavanje jedinstvene online lokacije za tražitelje vrste smještaja koja se na njoj nudi.

Platforma je usmjerena na pružanje najoptimalnijih rješenja za pronalazak smještaja za svakoga tko je u potrazi za smještajem na području Zagreba.  Sam postupak rezervacije smještaja započinje registracijom odnosno kreiranjem korisničkog računa te nakon odabira i rezervacije smještaja korisnik (podstanar) stupa u direktan kontakt s iznajmljivačem. Do trenutka odabira smještaja platforma služi kao mjesto za oglašavanje i promociju smještaja, a nakon odabira postaje jedinstveni kanal komunikacije između podstanara i iznajmljivača.

Platforma nije najmodavac niti pružatelj usluge najma nekretnine.

 

Opće odredbe

Pristupanjem ovim stranicama smatra se da ste upoznati i da prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja platforme. Zadržavamo pravo izmjena i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku, pri čemu sve promjene stupaju na snagu u trenutku objave.

Za korištenje platformom potrebna je registracija korisnika te se korisnik obvezuje prilikom registracije dati podatke koji su potrebni za pružanje usluge i kontakt. Prikupljanje podataka vrši se isključivo za potrebe usluge oglašavanja i rezervacije smještaja. Korisnik je dužan dati točne podatke pod prijetnjom kaznene i materijalne odgovornosti te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim.

Korisnik registracijom dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu funkcioniranja platforme i unaprjeđenja naše usluge te u skladu s Politikom privatnosti. Osim podataka potrebnih za registraciju i uspješno pružanje usluge oglašavanja te kao takvi navedeni u odredbama Politike privatnosti, platforma ne prikuplja i ne obrađuje ostale podatke koje korisnik unosi prilikom komunikacije s vlasnikom smještaja i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.

Korisnik je dužan voditi računa o tajnosti svojeg korisničkog računa te ga ne smije učiniti dostupnim drugoj osobi. Korisnik je u potpunosti i isključivo odgovoran za štetu nastalu neovlaštenim pristupom korisničkom računu te za sve posljedice neovlaštene uporabe korisničkog računa. U slučaju zlouporabe korisničkog računa neovlaštenim pristupom, korisnik je odmah po saznanju dužan obavijestiti Platformu radi sprječavanja daljnje štete.

Svaki slučaj povrede ovih Uvjeta i pravila te važećih pravnih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj, platforma je ovlaštena sankcionirati zatvaranjem korisničkog računa odgovornog korisnika. Osim toga, platforma je ovlaštena poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja.

Za sve sadržaje koji su objavljeni na stranicama platforme ili na bilo koji drugi način preneseni ili učinjeni dostupnim na platformi odgovoran je isključivo  korisnik koji je takav sadržaj učinio dostupnim. Platforma ni na koji način ne jamči točnost sadržaja koji je objavljen od strane korisnika te ne odgovara za eventualna odstupanja. Svi eventualni sporovi proizašli s tog naslova rješavaju se isključivo među korisnicima te platforma u njima ni na koji način ne sudjeluje, uz iznimku u slučajevima podnošenja reklamacije od strane korisnika, u kojima platforma ima pravo zadržavanja uplaćenog iznosa najamnine do diskrecijskog razrješenja situacije. U slučaju nastanka štete za platformu koja je posljedica takvog spora između korisnika, platforma ima pravo na naknadu iste od odgovornog korisnika.

Platforma ne odgovara niti je dužna nadoknaditi bilo kakve troškove ili štetu koji su posljedica upotrebe platforme, a koji mogu nastati na strani korisnika.

Platforma ne preuzima odgovornost za prikupljanje i plaćanje poreza na ukupnu cijenu smještaja. Platforma djeluje isključivo kao online lokacija za oglašavanje smještaja na kojoj registrirani korisnici mogu stupiti u neposredan kontakt.

 

Standardi

Za iznajmljivača:

Platforma je namijenjena objavljivanju smještaja radi iznajmljivanja. U tu svrhu od iznajmljivača se očekuje istinitost i točnost podataka te autentičnost objavljenog sadržaja. Iznajmljivač sam određuje elemente objave smještaja (pri čemu oglas mora sadržavati fotografije te opis smještaja) te se smještaj objavljuje u skladu s podacima koje je iznajmljivač predstavio. Osim podataka o smještaju, uz objavu smještaja, iznajmljivač pristaje da se objave i njegovi osobni podaci (onako kako ih je sam podesio) koji su nužni za omogućavanje oglašavanja i uspostave neposrednog kontakta između korisnika. Istinitost i autentičnost objavljenog sadržaja isključivo je odgovornost iznajmljivača te platforma ne odgovara za eventualna odstupanja. Preporučamo da u postupku potvrde rezervacije, komunikacije i primanja podstanara budete brzi i ažurni te održavate kvalitetu usluge konstantnom. Kvaliteta vaše usluge bit će ocijenjena recenzijama podstanara te će utjecati na rang vašeg smještaja. Iznajmljivač je dužan omogućiti podstanaru ulazak u smještaj u ugovorenom terminu dolaska. U suprotnom podstanar ima pravo na povrat cjelokupnog iznosa najamnine i provizije.

Iznajmljivač koji smještaj oglašava na internetskim stranicama platforme ne smije u oglasima i direktnim kontaktima s potencijalnim podstanarom učiniti vidljivim svoj osobni kontakt ili vizualni identitet niti koristiti poveznice koje vode na web adresu na kojoj je vidljiv ponuđeni smještaj izvan internetskih stranica platforme. Platforma zadržava pravo sa svojih internetskih stranica ukloniti takav sadržaj u svakom trenutku.

Prihvaćanjem ovih uvjeta smatra se da iznajmljivač slobodno i izričito daje privolu za besplatnu upotrebu fotografija i snimljenih video materijala u svrhu obavljanja primarne djelatnosti Mrlea, obrt za posredovanje u prometu nekretnina,  kao vlasnika platforme, u svrhu promocije te djelatnosti, informiranja korisnika, poboljšanja usluge te za svaku drugu svrhu u vezi s obavljanjem djelatnosti obrta Mrlea.

Zabranjena je svaka uporaba fotografija i/ili snimljenih materijala u svrhe koje su protivne prethodno navedenim svrhama. Budući da se na internetskim stranicama platforme okuplja veći broj korisnika, Mrlea, obrt za posredovanje u prometu nekretnina, kao vlasnik platforme ograđuje se od odgovornosti za moguću zloupotrebu objavljenih fotografija i/ili snimljenih video materijala počinjenu od strane drugog korisnika ili treće osobe. Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da iznajmljivač pristanak izjavljuje dobrovoljno i nakon što je prethodno upoznati sa svojim pravima u pogledu zaštite objavljenih materijala.

Izjavljeni pristanak iznajmljivač može povući u bilo kojem trenutku, s tim da takvo povlačenje ne može učiniti nezakonitom prethodnu obradu i korištenje fotografija i video materijala.

 

Za podstanara:

Rezervacijom smještaja podstanar pristaje na sve uvjete iznajmljivača u pogledu mogućnosti otkazivanja rezervacije, visine najamnine te podjele redovitih troškova smještaja. Prilikom rezervacije važno je voditi računa o potvrdi rezervacije, koja će po prihvaćanju biti poslana na adresu elektroničke pošte podstanara. Prilikom plaćanja smještaja vodite računa o točnosti svih danih podataka. Održavajte smještaj urednim te se pridržavajte uputa iznajmljivača. U slučaju kašnjenja s dolaskom po ugovorenom početku smještaja, o tome ste dužni obavijestiti iznajmljivača i platformu u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 24 sata od ugovorenog početka smještaja, istekom kojeg će platforma iznajmljivaču isplatiti iznos jednomjesečne najamnine koji ste uplatili (umanjen za proviziju iznajmljivača), a uplaćeni iznos provizije zadržati.

 

Rezervacija i plaćanje

Postupak rezervacije smještaja počinje registracijom korisnika. Jedino registrirani korisnik može rezervirati smještaj.

Odabirom smještaja podstanar može zatražiti rezervaciju. O odobrenju rezervacije podstanar će dobiti obavijest na adresu elektroničke pošte te je dužan u roku od 36 sati od odobrenja rezervacije uplatiti iznos jednomjesečne najamnine i 30% tog iznosa na ime provizije kako bi potvrdio rezervaciju, pri čemu iznos provizije od 30 % jednomjesečne najamnine ne može biti niži od 130 EUR.

Iznajmljivač je ovlašten odbiti zahtjev za rezervaciju smještaja. Obavijest o odbijanju zahtjeva podstanar će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je predao prilikom registracije.

Kada zaprimi zahtjev za rezervaciju smještaja, iznajmljivač je dužan pregledati podatke i eventualne zahtjeve navedene u rezervaciji. Nakon što odobri rezervaciju, iznajmljivač je dužan osigurati smještaj u skladu s podacima i eventualnim zahtjevima iz zahtjeva za rezervaciju, a podstanar ima pravo to zahtijevati.

Iz uplaćenog iznosa jednomjesečne najamnine platforma naplaćuje  proviziju za oglašavanje smještaja u visini koja je naznačena na korisničkom profilu iznajmljivača.

Po plaćanju jednomjesečne najamnine i provizije, podstanar će dobiti obavijest na adresu elektroničke pošte u kojoj će biti navedeni potvrda o rezervaciji, račun i kontakt iznajmljivača (ime i prezime, broj telefona, adresu elektroničke pošte te točnu lokaciju smještaja).

U roku od 48 sati od isteka roka za reklamaciju, Platforma će iznos jednomjesečne najamnine uplatiti na račun iznajmljivača.

Ukoliko podstanar u roku 36 sati od odobrenja rezervacije ne uplati iznos jednomjesečne najamnine i proviziju, njegov zahtjev za rezervaciju smještaja bit će odbijen te će morati zatražiti novi zahtjev.

Iznos najamnine umanjen za proviziju se iznajmljivaču isplaćuje po središnjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

 

Provizija

Platforma naplaćuje isključivo uslugu oglašavanja smještaja.

Platforma naplaćuje uslugu oglašavanja smještaja provizijom u visini 30% iznosa jednomjesečne najamnine (koji ne može biti niži od 130 EUR), koju plaća podstanar prilikom rezervacije te provizijom u visini naznačenoj na korisničkom profilu iznajmljivača, a koji se iznos oduzima prilikom plaćanja prve najamnine.

 

Reklamacije

U slučaju znatnih odstupanja stvarnog izgleda smještaja u odnosu na sadržaj objavljenog oglasa, podstanar može u roku 24 sata od ugovorenog početka najma i dolaska o tome obavijestiti platformu. Podstanar mora svoju žalbu uputiti putem elektroničke pošte s fotografskim dokazima odstupanja. Platforma polaže diskreciju ocijene radi li se o znatnom odstupanju stvarnog izgleda smještaja u odnosu na sadržaj objavljenog oglasa. Ukoliko se dokaže odstupanje, iznajmljivač mora u razumnom vremenskom roku omogućiti podstanaru navedenu stvar ili drugi sličan smještaj ukoliko je to moguće. Ukoliko iznajmljivač nije u mogućnosti to osigurati ili ne želi, podstanar ima pravo zatražiti povrat uplaćene najamnine i proviziju. U slučaju reklamacije, Platforma drži pravo držanja najamnine dulje od 48 sati, a sve dok se ne razriješi situacija.

Protekom roka od 24 sata od ugovorenog početka najma i dolaska, podstanar gubi pravo na reklamaciju i povrat uplaćenog iznosa i provizije.

 

Odgoda ugovorenog termina dolaska

Podstanar može odgoditi dolazak u ugovorenom terminu za najviše 2 tjedna od planiranog dolaska. Za to vrijeme platforma zadržava iznos uplaćen na ime najamnine. Protekom roka od 2 tjedna od ugovorenog početka najma, platforma će automatski iznos najamnine isplatiti iznajmljivaču te zadržati iznos provizije.

O odgodi ugovorenog termina dolaska podstanar je dužan obavijestiti iznajmljivača i platformu najkasnije 48 sati prije ugovorenog početka najma.

Navedeno se ne odnosi na slučajeve spriječenosti dolaska uslijed posebnih mjera koje su posljedica epidemije COVID-19 virusa. U takvim slučajevima mjerodavni su dodatni uvjeti objavljeni na stranicama platforme te se smatra su svi korisnici s njima upoznati. PROČITAJTE VIŠE

 

 

Otkazivanje

Nakon što je odobrio rezervaciju, iznajmljivač može istu otkazati samo uz valjan razlog (npr. podstanar je naveo neistinite podatke o sebi). Ako iznajmljivač otkaže rezervaciju bez valjanog razloga bit će sankcioniran premještanjem oglasa njegovog smještaja na dno stranice (biti će zadnji prikazan).

Podstanar može otkazati rezervaciju smještaja u skladu s Pravilima o otkazivanju rezervacije.

 

Recenzije

Recenzije služe kao pomoćni alat putem kojeg svi novi korisnici koji razgledavaju pojedini smještaj dobivaju uvid u iskustva podstanara koji su već koristili odnosni smještaj. Na taj način recenzije mogu značajno utjecati na popularnost pojedinog smještaja i doseg ostvaren oglašavanjem na platformi. Recenzije moraju biti istinite, objektivne i moraju se odnositi na bitan sadržaj. Nadalje, recenzije ne smiju biti diskriminatorne, uvredljive, lažne niti na bilo koji način smiju biti usmjerene na stvaranje lažnog negativnog dojma o smještaju ili iznajmljivaču. Ukoliko kao iznajmljivač smatrate da je pojedina recenzija neistinita, ovlašteni ste od platforme zahtijevati provjeru i uklanjanje recenzije koja se pokazala neistinitom.

 

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Platforma zadržava pravo na donošenje diskrecijskih odluka u pogledu pojedinih zahtjeva za povrat isplaćenog iznosa najamnine te drugih eventualnih zahtjeva koji bi mogli proizaći iz pružanja usluga ove Platforme te u pogledu sankcioniranje korisnika u slučaju objave neistinitog sadržaja ili bilo koje druge vrste povrede ovih Općih uvjeta.

U slučaju povrede odredaba ovih Općih uvjeta, korisnik koji je odgovoran za povredu ne ostvaruje pravo na postavljanje zahtjeva za povratom.

U slučaju sudskog spora, u pogledu kojeg odgovornost nije uređena ovim Uvjetima, mjerodavni su pravni propisi na snazi u Republici Hrvatskoj. Za sve sporove u kojima kao stranka sudjeluje Platforma nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Primjena Uvjeta

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave.

 

Zadnje objavljeno 14.01.2021.

Basic provisions and definitions

The terms and conditions of use apply to the “Grabahome” platform (Hereinafter: Platform).

The platform is owned by Mrlea, obrt za posredovanje u prometu nekretnina, vl. Mario Mrkša

The user is any person who accesses and/or uses the services of the platform, which means unregistered and registered users.

The Landlord is a registered user who advertises his property for rental purposes.

The Tenant is a registered user who enters into direct (legally binding) contact with the lessor through the platform.

A Third party is a person who is not a registered user but has accessed the platform for any purpose.

 

Service description

The main goal and purpose of this platform are to connect lessors and tenants to find the optimal solutions for a monthly rental of accommodation (apartment or house). The platform enables business-oriented exclusively according to the C2C (client to client) model, which enables direct communication and direct legally binding relationship between registered users. At the same time, “Grabahome” offers a platform for such a direct relationship. The role of the platform in this form of business is focused on advertising and promoting accommodation and providing a unique online site for those who seek the type of accommodation offered on the site.

The platform is aimed at renting to anyone looking for accommodation in Zagreb. The process of booking accommodation begins with the registration or creation of a user account and, after selecting and booking accommodation, the tenant comes into direct contact with the lessor. Until the moment of booking request, the platform serves as a place for advertising and promotion of accommodation, and after the booking request is approved it becomes a unique channel of communication between the lessor and the tenant.

The platform is neither a lessor nor a real-estate rental service provider.

 

General provisions

By accessing this site, it is considered that you are familiar with and accept all the terms and conditions of use of the platform. The platform reserves the right to change the terms of use of this site at any time, with all changes coming into effect at the time of publication.

The platform does not offer its services for use to persons under 18 years of age. User registration is required for the use of the platform. To register, the user is obliged to provide the information required for the provision of service and contact during registration. Data collection is done exclusively for advertising services and accommodation bookings. The user is obliged to provide accurate data under the threat of the criminal and material liability and is obliged to keep the data accurate.

By registering, the user allows the storage, use and processing of the specified data for the purpose of the functioning of the platform and the improvement of our service. In addition to the data required for registration and successful provision of advertising services, the platform does not collect or process other data entered by the users when they are mutually communicating and is not responsible for data security. The platform fences itself from liability for any further damage that may occur to the user.

The user is obliged to take care of the confidentiality of his user account and must not make it available to an unauthorized person. The user is fully and exclusively liable for damage caused by unauthorized access to the user account and for all consequences of unauthorized use of the user account. In the event of misuse of the user account by unauthorized access, the user is obliged to notify the Platform as soon as possible in order to prevent further damage.

The platform is authorized to sanction any case of violation of these Terms and Conditions and applicable legal regulations in force in the Republic of Croatia by closing the account of the responsible user. In addition, the platform is authorized to take other appropriate measures against users who violate these Terms and Conditions.

All content published on the platform or in any other way transmitted or made available on the platform is the sole responsibility of the user who made such content available. The platform in no way guarantees the accuracy and truthfulness of the content published by the user and is not responsible for any deviations. All possible disputes arising from this title are resolved exclusively among users, and the platform does not participate in them in any way, with the exception of cases of complaints by users, in which the platform has the right to retain the amount of rent paid until the discretionary resolution of the situation.  In case of damage to the platform as a result of such a dispute between users, the platform is entitled to compensation from the responsible user.

The platform is not responsible, nor is it obliged to compensate for any costs resulting from the use of the platform, which may occur to the user.

The Platform is in no way liable for any damage that its use by the user or a third party would cause to any other user or third party.

The platform assumes no responsibility for the collection and payment of applicable taxes on the total rental price. The platform acts exclusively as an online accommodation advertising site where registered users can get in direct contact. The platform is neither a lessor nor a real-estate rental service provider.

 

Standards

Regarding the lessor:

The platform is intended for publishing accommodation for rent. For this purpose, lessors are expected to provide truthful and accurate information and publish authentic content. The lessor determines the elements of the accommodation advertisement (advertisement must contain photographs and a description of the accommodation) and the accommodation is published in accordance with the data presented by the lessor. In addition to the information about the accommodation, the lessor agrees to publish his personal information (as he set it), which is necessary for advertising and establishment of the direct contact between users. The truthfulness and authenticity of the published content are the sole responsibility of the lessor and the platform is not responsible for any deviations. We recommend that you be fast and up-to-date in the process of confirming the reservation, communication and receipt of tenants and keep the quality of service constant. The quality of your service will be evaluated by tenant reviews and will affect the ranking of your accommodation. The lessor is obliged to allow the tenant to enter the accommodation at the agreed time of arrival. Otherwise, the tenant is entitled to a refund of the full amount of rent and commission, and the lessor will be sanctioned by moving the advertisement of his accommodation to the bottom of the page (it will be shown last).

A lessor who advertises accommodation on the platform’s website may not make his personal contact or visual identity visible in advertisements and direct contacts with a potential tenant, nor use links to a web address where the offered accommodation is visible outside the platform’s website. The platform reserves the right to remove such content from its website at any time.

Regarding tenant:

By booking accommodation, the tenant agrees to all the conditions of the accommodation determined by the lessor regarding the amount of rent and sharing regular accommodation costs. When booking, it is important to take into account the booking confirmation, which will be sent to the e-mail address of the tenant upon acceptance by the lessor. When paying for accommodation, take into account the accuracy of all information provided. Keep the accommodation tidy and follow the lessor’s instructions. In case of delay in arrival, be sure to notify the lessor in due time. In case of delayed arrival after the agreed start of accommodation, you must notify the lessor and the platform as soon as possible, no later than 24 hours from the agreed start of accommodation, after which the platform will pay the lessor the paid amount of one month rent (reduced by renter’s commission), and keep the amount of commission paid.

 

Reservation and payment

The process of booking accommodation starts with the registration of the user. Only a registered user can book accommodation.

By choosing accommodation, the tenant can request a reservation. The tenant will receive a notification about the booking approval to the provided e-mail address and is obliged to pay the first months rent and 30% of that amount in the name of commission within 36 hours from the booking approval in order to confirm the reservation, where the amount of the commission of 30% of the one-month rent cannot be lower than 130 EUR.

The lessor is authorized to reject the request for accommodation booking. The tenant will receive a notice of rejection of the request to the e-mail address he submitted during registration.

When receiving a request for a reservation, the lessor is obliged to review the reservation and any requests specified in the reservation. After approving the reservation, the lessor is obliged to provide accommodation in accordance with the requirements of the reservation request, and the tenant has the right to request it.

From the paid amount of first monthly rent, the platform charges a commission in the amount indicated on the user profile of the lessor.

Upon payment of first months rent and commission, the tenant will receive a notification to the e-mail address stating the booking confirmation, invoice and contact of the lessor (name and surname, telephone number, e-mail address and exact location of accommodation).

Within 48 hours from the expiration of the deadline for complaints, the platform will pay the first months rent to the account of the lessor.

If the tenant does not pay the first months rent and commission within 36 hours of approving the booking, his request for booking accommodation will be rejected.

The amount of rent less commission is paid to the lessor at the central exchange rate of the Croatian National Bank on the day of payment.

Commission

The platform charges exclusively for the accommodation advertising service.

The platform charges accommodation advertising service with a commission of 30% of the monthly rent (which cannot be lower than 130 EUR) paid by the tenant when booking as an addition to the first month’s rent and a commission in the amount indicated on the user profile of the lessor, which is deducted when the tenant is paying the first months rent.

 

Complaints

In case of significant deviations of the actual appearance of the accommodation in relation to the published content, the tenant may within 24 hours from the agreed start of the rental and arrival inform the platform. The tenant must file their complaint via email with photographic evidence of the deviation. The platform takes the discretion to assess whether there is a significant deviation of the actual appearance of the accommodation in relation to the content of the published ad. If a deviation is proven, the lessor must provide the tenant with the specified item or other similar accommodation, if possible, within a reasonable time. If the lessor is unable or unwilling to provide this, the tenant has the right to request a refund of the rent paid and a commission. In the event of a complaint, the platform reserves the right to keep the rent for more than 48 hours, until the situation is resolved.

After the expiration of 24 hours from the agreed start of the rental and arrival, the tenant loses the right to claim and refund the amount paid and commission.

Postponement of the agreed date of arrival

The tenant can postpone the arrival at the agreed time for a maximum of 2 weeks from the planned arrival. During this time, the platform retains the amount paid in the name of rent. After a period of 2 weeks from the agreed start of the rent, the platform will automatically pay the amount of rent to the lessor and keep the amount of commission.

The tenant is obliged to inform the lessor and the platform about the postponement of the agreed date of arrival no later than 48 hours before the agreed start of the rental.

This does not apply to cases of inability to arrive due to special measures resulting from the COVID-19 virus epidemic. In such cases, the additional conditions published on the pages of the platform are relevant, and it is considered that all users are familiar with them. READ MORE HERE

 

 

Cancellation

After the booking approval, the lessor can cancel the reservation only due to a valid reason (e.g. the tenant has provided false information about himself). If the lessor cancels the reservation without a valid reason, he will be sanctioned by moving the advertisement of his accommodation to the bottom of the page.

The tenant can cancel the reservation in accordance with Grabahome cancellation policy.

 

Reviews

Reviews serve as a tool through which all new users who visit a particular accommodation get an insight into the experiences of tenants who have already used the accommodation. In this way, reviews can significantly affect the popularity of individual accommodation and the reach achieved by advertising on the platform. Reviews must be true, objective, and relevant to the content. Furthermore, reviews must not be discriminatory, offensive, false or in any way aimed at creating a falsely negative impression of the accommodation or the lessor. If, as a lessor, you believe that an individual review is untrue, you are authorized to request the platform to examine and remove a review that has proven to be untrue.

 

Disputes and applicable law

The Platform reserves the right to make discretionary decisions regarding certain claims for refund and other possible claims that may arise from the provision of services of this Platform and regarding sanctioning users in case of publishing false content or any other violation of these General Terms and Conditions.

In the event of a violation of the provisions of these General Terms and Conditions, the user responsible for the violation does not exercise the right to request a refund.

In the event of a court dispute, in respect of which these Terms do not regulate liability, the applicable legal regulations are regulations in force in the Republic of Croatia. All disputes in which the platform participates as a party are subjected to the jurisdiction of the court in Zagreb.

 

Application of these General terms and conditions

These Terms and Conditions take effect on the day of the publication.

 

Last published on 14.01.2020.

Search

December 2023

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

January 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Property
Price
Criteria
Rules
Amenities
Essentials

Compare listings

Compare