Covid-19 Safety Policy

Covid-19 politika se provodi kako bi se iznajmljivačima i stanarima pomoglo od utjecaja vlade i određenih institucionalnih ograničenja nastalih zbog Covid-19 pandemije.

 

OGRANIČAVANJE PUTOVANJA

Ako ne možete putovati u danima vašeg Dolaska zbog ograničenja putovanja uzrokovanih državnim propisima Covid-19, možete promijeniti dan prijave do dva tjedna kasnije od prvotnog dana. Novi dan prijave smatrat će se prvim danom vašeg boravka.

Ako vam je zabranjeno putovanje iz vaše zemlje ili ako vam Republika Hrvatska zabrani ulazak u danima vašeg Dolaska (zbog ograničenja Covid-19) unutar dva tjedna, imate pravo otkazati rezervaciju i dobiti povrat najamnine i naknade za uslugu prvog mjeseca.

ZA STUDENTE NA RAZMJENI – UKIDANJE SEMESTRA NA RAZMJENI

Ako vaše matično/hrvatsko sveučilište prekine semestar na razmjeni prije Dolaska, imate pravo otkazati rezervaciju i dobiti povrat stanarine i naknade za uslugu za prvi mjesec.
 

* Napominjemo da od svih korisnika možemo zatražiti sljedeće dokumente ako smatramo potrebnim:

Potvrda putničkih karata (avion, vlak, autobus itd.)
Otkazivanje / promjena putnih karata.
Službene izjave lokalnih vlasti o ograničenjima ili zatvaranju putovanja (samo službeni komunikacijski kanali).

Covid-19 policies are implemented to help both Landlords and Tenants from impact of government and certain institution restrictions.

 

TRAVEL RESTRICTIONS

If you’re unable to travel to on the days of check-in, due to travel restrictions that are caused by Covid-19 government regulations, you can change your check-in day up to two weeks later than your original day. The new check-in day will be considered as the first day of your stay.

If you’re forbidden from travelling from your country, or if Croatia forbids you from entering on the days of your check-in (due to Covid-19 restriction) within those two weeks, you have the right to cancel the booking and receive back the first month’s rent and Service Fee.

FOR EXCHANGE STUDENTS – EXCHANGE SEMESTER TERMINATED

If your home/Croatian university terminates your exchange semester before your check-in, you have the right to cancel the booking and receive back the first month’s rent and Service Fee.

 

*Please keep in mind that we might ask all users to provide the following documents in case we consider it necessary: 

 

 • Travel tickets confirmation (Plane, train, bus, etc.)
 • Travel tickets cancellation/modification.
 • Official statements from local authorities about travel restrictions or confinement (official communications only).
Search

April 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

May 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Property
Price
Criteria
Rules
Amenities
Essentials

Compare listings

Compare